Om oss

ALFs kansli har i uppdrag att arbete med medlemmarnas gemensamma branschfrågor.
Det handlar om lagstiftning, säkerhet på fyrhjulingar, svara på remisser, skattefrågor med mera.

Kansliet har även i uppdrag att arbeta med information. Utåt mot politiker, myndigheter, makthavare och allmänhet. Inte minst viktigt är att informera inåt till medlemsföretagen. Det kan vara svårt att hålla rätt på vilka regler som gäller och den praxis som växer fram. Detta ska kansliet sammanställa och förmedla till medlemsföretagen.

ALF har även tagit fram en Faktabok om fyrhjulingar som är till för såväl journalister, politiker, konsument och övriga intresserade. Boken kan laddas ner eller går att beställa via kansliet.